ניירות ערך

סימול: ארפט. | מס' ני"ע: 1095835.
מדדי בורסה עיקריים: ת"א 35, ת"א נדל"ן.

סוג ני"ע: מניה רגילה

סימול: ארפט. ק5 | מס' ני"ע: 1133487.
מדדי בורסה עיקריים: תל בונד 20, תל בונד 60, תל בונד צמודות 5-15.

סוג ני"ע: אגרת חוב (סדרה ה')


סימול: ארפ.נ8-ל. | מס' ני"ע: 1156496.

סוג ני"ע: ארפורט נעמ ח-ל

סימול: ארפ. ק9 | מס' ני"ע: 1160944.
מדדי בורסה עיקריים: תל בונד מאגר, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות 5-15, תל בונד צמודות AA-AAA

סוג ני"ע: אגרות חוב (סדרה ט')


דוחות כספיים

דוח תקופתי לשנת 2019

להורדה לחץ

דוח רבעון 3 לשנת 2020

להורדה לחץ

בעלי מניות