NITSBA CITY

ראש העין

בסמיכות לצומת קסם ולמפגש הכבישים 5 ו-6 מקימה החברה את פרויקט – NITSBA CITY מתחם מגורים לצד מתחם המיועד למסחר ותעסוקה הכולל זכויות להקמה של כ-80 אלף מ”ר המיועדים לשמש כשטחי מסחר – חנויות, בתי קפה, תערוכות ובילוי. כחלק מהמתחם יוזמת החברה, בצמידות, הקמת פארק עסקים בשטח של כ-120 אלף מ”ר משרדים.

ההדמיות הינן לצורך המחשה בלבד.

Hits: 652

חזרה