Montpellier

צרפת

מבנה משרדים בשטח בנוי של כ-17,000 מ”ר היושב על מגרש של כ-40 דונם ובו 426 חניות. הנכס מושכר לשוכר יחיד, אורנג’, בחוזה עד שנת 2021.

הנכס יושב על עתודת קרקע במרכז העיר ועובר כרגע שינוי תב”א והפיכתו לאיזור מגורים עם זכויות בנייה של 36.000 מר שתמומש עם עזיבת הדייר.

Hits: 74