השוק הסיטונאי

רחובות

מתחם של כ-50 דונם (כ-13 אלף מ”ר מבונה וסככות) בו שוכן השוק הסיטונאי של רחובות לצד עסקים אחרים בתחום התעשיה והמסחר (לרבות סופר).

Hits: 173

חזרה