מבואות יפו

תל אביב

הקבוצה מקדמת שני פרויקטים בשטח (קרקע) כולל של כ- 11.5 דונם הנמצאים בתחום תכנית האב “מבואות יפו”, בהם יוקמו כ-350 יחידות דיור. הפרויקטים מתוכננים לתת מענה לביקוש העצום לדירות בדרום העיר כמו גם לחוויית המגורים במתחם הנותן הרגשה של קהילה.


Hits: 589