מלון הלאום

ירושלים

החברה פועלת להקמת מלון בשטח (עיקרי) של כ-17,000 מ”ר על מגרש בשטח של כ- 4.5 דונם, מצפון לקריית הלאום בירושלים.


Hits: 572