חידוש תחנות מרכזיות

בשנת 2009 החלה הקבוצה בפרויקט לשדרוג התחנות המרכזיות באופן שנועד לשפר את השירות לנוסע ואת החזות של הטרמינלים השונים. במסגרת שדרוג זה פועלת הקבוצה למימוש מיטבי של זכויותיה בנכסים לרבות הגדלת שטחי מסחר, הוספה של שטחי משרדים, שטחי מלון ומעונות לסטודנטים והכל על בסיס התחנות הממוקמות, ברובן, במרכזי ערים.

הקבוצה השלימה את שדרוג התחנה המרכזית בנתניה ובבאר שבע והיא מקדמת תוכניות לשיפוץ שש תחנות מרכזיות נוספות.

Hits: 236