בית גולן

הגולן

בקרבה לכניסה לפארק ממוקם מבנה משרדים בשטח של כ-10,000 מ”ר ברוטו. בבניין מרכזות את פעילותן חברות בין-לאומיות כמו: CORNING ו-BROADCOM. שרות התעופה האזרחית ממוקמת גם היא בבניין, בין יתר השוכרים המכובדים. המבנה בן 5 קומות וקומת מרתף הכוללת 188 חניות תת קרקעיות וכן כ-164 מקומות חניה עיליים לא מקורים.

המבנה ממוקם ברחוב גולן.

Hits: 352

חזרה