ניירות ערך

סימול: ארפט. | מס' ני"ע: 1095835.
מדדי בורסה עיקריים: ת"א 35, ת"א נדל"ן.

סוג ני"ע: מניה רגילה

סימול: ארפ.נ6-ל. | מס' ני"ע: 1137470.

סוג ני"ע: ארפורט נעמ ו-ל

סימול: ארפט. ק4 | מס' ני"ע: 1130426.
מדדי בורסה עיקריים: תל בונד צמודות 0-3, תל בונד צמודות.

סוג ני"ע: אגרת חוב (סדרה ד')

סימול: ארפט. ק5 | מס' ני"ע: 1133487.
מדדי בורסה עיקריים: תל בונד 20, תל בונד 60, תל בונד צמודות 5-15.

סוג ני"ע: אגרת חוב (סדרה ה')

סימול: ארפט. ק7 | מס' ני"ע: 1140110.
מדדי בורסה עיקריים: תל בונד צמודות 0-3, תל בונד צמודות.

סוג ני"ע: אגרת חוב (סדרה ז')


דוחות כספיים

דוח תקופתי לשנת 2017

להורדה לחץ

דוח רבעון 2 לשנת 2018

להורדה לחץ

בעלי מניות