נצבא החזקות 1995 בע"מ

סימול: נצבאק5 מס' ני"ע: 1120468 סוג ני"ע: אגרות חוב סדרה ה'
סימול: נצבאק6 מס' ני"ע: 1128032 סוג ני"ע: אגרות חוב סדרה ו'

דוחות כספיים

דוח תקופתי 2015 להורדה לחץ >
דוח רבעוני- Q3 2015 להורדה לחץ >

מצגת חברה

להורדה לחץ >