מי אנחנו

נצבא החזקות 1995 בע"מ ("נצבא") הינה מחברות הנדל"ן המוכרות והוותיקות הפועלות בתחום הנדל"ן המניב והיזמי. 
נצבא היתה בעבר חברת הנכסים של חברי וגימלאי קואופרטיב התחבורה "אגד" וחלק ניכר מנכסיה הינם נכסים תחבורתיים אשר נרכשו בעבר לצורך הפעילות התחבורתית של אגד (תחנות מרכזיות, מרכזי שירות, משרדים ומוסכים). בחלוף השנים, עם התפתחות הערים ואזורי התעשייה במדינת ישראל, נכסים אלו הושבחו בצורה משמעותית וכיום לחברה קרקעות ונכסים במיקומים אטרקטיביים בכל רחבי המדינה, לרבות מרכזי ערים, אזורי תעשיה מבוקשים וכיו"ב.

בשנת 2006 נרכשה השליטה בנצבא מידי חברי וגימלאי אגד על ידי חברת איירפורט סיטי בע"מ ("איירפורט סיטי"), ובשנת 2015 רכשה איירפורט סיטי את יתרת החזקות הציבור בנצבא כך שכיום נצבא הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של איירפורט סיטי.

בבעלות נצבא, לרבות באמצעות חברות בנות וקשורות שלה, הן ישראליות והן זרות  כ-100 נכסי נדל"ן מניב בישראל ובצרפת בהיקף של למעלה ממיליון מ"ר וקרקעות בישראל המיועדות לבניה ולפיתוח בהיקף של כ-400 דונם, בשווי כולל של למעלה מ-5.5 מיליארד ש"ח.

הנהלה

מר חיים צוף | יו"ר הדירקטוריון

מר צוף הינו בעל השליטה בחברה ומכהן כיו"ר דירקטוריון החברה משנת 2010.

מר פריאל אטיאס | מנכ"ל משותף

מר אטיאס מכהן כמנכ"ל משותף בחברה החל משנת 2012.

מר שרון תוסייה-כהן | מנכ"ל משותף

 

מר צאלון צמח | סמנכ״ל כספים

מר צמח מכהן כסמנכ״ל הכספים של החברה החל משנת 2013.

מר אמיר כהן | סמנכ״ל תפעול נכסים

 

מר רן לאופר | סמנכ״ל שיווק ומכירות